24/30 Things Before Leaving 30: “Ang Aking Talambuhay” | My Grandmother’s Life Story

Because I miss doing VOs in my videos, I decided to do one using no other content but my grandmother’s own poem. She wrote this when she turned 79 years old, and we all witnessed her read it on her 90th, which was only few months ago.

Here you can see her passion for teaching and education, as well as the value of sacrificing for your family. I love how she tried to put into writing all the significant moments in her life, including the war. I know. Stories like this seems so distant, because most of us never experienced such. But just because we’re lucky enough to not have that kind of life, it doesn’t mean that these things aren’t happening anymore, especially in our time today.

Someday, I could write my own “talambuhay”. I will tell how once upon a time, we lived in a time of pandemic and how the whole world was suddenly in total in chaos. I’ll tell how people coped up with everything that was happening; the actions of the government, the demands of the rich, and the cries of the poor. Lastly, I will tell how this whole quarantine made me see the future as an opportunity to look back in the past, not to dwell but to learn from it.

Btw, this is also an early greeting: Happy Mother’s Day, Inay!

PhotoGrid_1589026527475


Pitumpu’t siyam na taon na nabubuhay sa mundo
Ngayon ay narito, malakas pa ako
Nagsisilbi sa Dios, maging sa kapwa ko
Ang aking talambuhay ay pakinggan ninyo

Ang Aking Talambuhay

Ika-23 ng Pebrero ang buwan
Taong 1930 at katag-arawan
Isang batang babae noo’y isinilang
Nayong Palahanan, bayan ng San Juan

Ako ang batang ito, panganay, si Nelia
Claudio Aguila, ngalan ng aking ama
Estelita Galit (naman) ang sa aking ina
Tubong Palahanan pareho silang dalawa

Ako ang panganay sa limang babae
Sumunod sa aki’y pangala’y si Letty
Ikatlo si Dory, pang-apat si Ludy
Ang bunso sa amin, pang lima’y si Hely

Isang magsasaka itong aking ama
Namimili ng manok ‘pag di nagsasaka
Gawaing bahay naman ang sa aking ina
At pag-aaruga ng mga anak niya

Kami’y pinalaki sa gayong hanapbuhay
Hanggang sa dumating (ang) aming pag-aaral
Nang pitong taon na ‘ko’y nasa unang baitang
Do’n sa Palahanan Sico, primaryang paaralan

Nang ako’y magsimula sa aking pag-aaral
Ako’y tumira na sa kapatid ng Tatay
Matandang dalaga, Dulce ang pangalan
Upang kapatid niya kanyang matulungan

Sa aking pag-aaral ako’y ginabayan
Binigyan ako ng Dios ng katalinuhan
Sa halip na pito sa mababang paaralan
Tinapos ko ito, (ng) apat na taon lamang

Labing-isang taon, tapos ang elementarya
Hindi na nagpatuloy, sa Batangas na ang punta
Napataon namang noo’y nagka-gera
Dumating ang Hapon, Pilipinas sinakop na

Edad ko’y labing-lima nang kami’y maulila
Iniwan na kami ng mahal naming ama
Kaya kaming lima pati na ang aking ina
Inampon na kami nitong aming Kaka

Apat na taong sinakop ng Hapon
Ako ay nanahi upang makatulong
Sa pagtataguyod ng mga inampon
Nitong aming Kaka, sa ami’y tumulong

Noong liberasyon na, tapos na ang gera
Mga paaralan muling binuksan na
Mga kapatid ko’y nagsipag-aral na
Maliban sa bunso na lubhang bata pa

Kung gustuhin ko man na makapag-aral
Walang magagawa’t walang pagkukunan
Tumulong na lamang sa paghahanap-buhay
At mga kapatid ay masubaybayan

Sa tulong ng Dios ay biniyayaan
Itong aking Kaka, Kanyang tinulungan
Nakapagturo siya diyan sa Palahanan
Unang baitang, kanyang tinuruan

Nagkataon namang mayroong binuksan
San Juan Institute, bagong paaralan
Ako’y pinapasok, isang Oktuberyan
Sa mga may edad na huli sa pasukan

Nang una’y ang Kaka ay ayaw niya
Nag-aala-ala siya baka raw mag-asawa
Sapagkat siya nga matandang dalaga
Siya ay sinauna at maligalig pa

Sa biyaya ng Dios ako’y nakapag-aral
Ang apat na taon, naging 2 ½ lamang
Nag-aral din ako sa Philippine Normal
Sa loob ng 2 taon naging gurong tunay

Nang taong 1952, ako’y nakapagturo na
Dito rin sa San Juan, barangay Laiya
Nang maka 1-taon, ako’y nagpalipat na
Sa sariling nayon, Palahanan Elementarya

‘San-daa’t dalawampu ang sweldo buwan-buwan
Sulit ko itong lahat sa Kaka kong mahal
Siya ang bahala, magka-husto lamang
Upang (mga) kapatid ko’y aking matulungan

Nagpatuloy ako sa aking pag-aaral
Panahong bakasyon sa ka-Maynilaan
Sa National Teachers’ tinapos ko naman
Apat na taong kurso na kinakailangan

Noong 1958, ako’y nag-asawa
Sa isa ring guro, Avelino Alcantara
Nagkaroon kami ng supling na lima
Apat na binata at isang dalaga

Nang ako’y mag-asawa, nagalit ang Kaka
Nasa isip niya, pababayaan na
Ang mga kapatid na nag-aaral pa
Ngunit hindi naman, tuloy ang suporta

Nagtuturo kami sa isang paaralan
Ngunit hindi kami nagkakabatian
Ganitong sitwasyon, hindi naman tumagal
Binati niya (rin) kami, (noong) si Ariel santaong gulang

Kailangan sa guro upang tumaas ang sweldo
Patuloy na mag-aral at tataas din ang ranggo
Kaya naman ako kahit nagdadalang-tao
Punta ng Lucena o Batangas ‘pag Sabado

Kaya naman ako, bago nag-retiro
Naging Master Teacher I at Master Teacher II
Tumaas ang sweldo pati na ang ranggo
Kapantay ang sweldo ng Principal II

Napapag-aral rin (ang) aming mga anak
Na ngayo’y may hanap-buhay na at asawa at anak
Nakatapos sila sa tiyaga at hirap
Tulad ng ginawa ko sa aking kaanak

Nag-retiro ako, edad ay anim na pu’t lima
Sa tulong ng Dios, napaka-lakas pa
Nakapamasyal pa sa bansang Canada
At hanggang ngayon ay nabubuhay pa

Hanggang sa ngayon kaming mag-asawa
Limampung taon na kaming nagsasama
Aming gawa, ngayon mangalap ng kaluluwa
Upang mailapit sa Dios nating Ama

Maraming salamat sa inyo Panginoon
Kami’y ginabayan sa maraming taon
Salamat din kay Kaka, sa ami’y nag-ampon
Kundi nga sa inyo, nasa’n kami ngayon

Apat na pu’t-tatlong taon ako sa serbisyo
Sa tulong ng Dios, walang nagreklamo
Maging sa pinuno at kapwa guro ko
Mahal ko ang Dios at maging kapwa ko

Nelia A. Alcantara
Feb 23, 2009
Written on her 79th birthday

One thought on “24/30 Things Before Leaving 30: “Ang Aking Talambuhay” | My Grandmother’s Life Story

  1. ang galing namn ni inay :) …
    inay na rin ang tawag namin sa kanya since kaibigan at dati kong katrabaho si ate ailen .. :)

    Like

What do you think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s